FAG F


Ny utgåva FAG F
2018-07-24

Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG F), 2013 års utgåva ändring 4 (Ä4), fastställs för tillämpning fr.o.m. 2018-08-01.

Dessa bestämmelser ges ut i enlighet med Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon (FFS 2013:2) och Försvarsmaktens interna bestämmelser om grundtillsyn av militära fordon (FIB 2013:4).

FAG F 2013 utges endast i digitalt format och publiceras på www.mvif.se och emilia.

Som ett komplement till FAG 2013 Ä4 publiceras "FMV instruktion FAG F trafikvärdighet" (M7751-714001) på logistikportalen och emilia.
Denna instruktion innehåller (FM & FMV) förtydligande plus tolkningar av olika styrande föreskrifter mm och skall användas som stöd för bla militära besiktningstekniker.

  • FAG F Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon