Vårdsystem Försvarsmakten (sid 2/5)


Principer

De ledande principerna för Vårdsystem FM är att:

 • anpassa systemet till minskat krigshot och tid för återtagande

 • vårdåtgärderna ska vara händelse- och/eller behovsstyrda

 • tillgodose vårdbehov såväl nationellt som vid internationella insatser

 • daglig och särskild tillsyn ska utföras av brukaren

 • grundtillsyn och säkerhetskontroll ska utföras endast i fred

 • materielen förrådsställs, vid s.k. långtidsförvaring, i ett fåtal stora avfuktade förråd

 • tekniskt kvalificerad materiel i bruk förvaras, vid s.k. korttidsförvaring, i avfuktade förråd, kassuner eller containrar, eller direkt ansluten till avfuktningsanläggningar.

Omfattning

Vårdsystem FM omfattar följande förebyggande åtgärdstyper:

 • daglig tillsyn

 • särskild tillsyn

 • grundtillsyn

 • säkerhetskontroll

 • tillsyn före, under och efter förrådsställning

 • smörjning

 • rostskyddsbehandling

 • spolning.

Dokumenttyper

Vårdsystem FM omfattar följande dokumenttyper:

 • Materielvårdsschema daglig tillsyn - MVSCHD

 • Materielvårdsschema särskild tillsyn - MVSCHS

 • Materielvårdsschema grundtillsyn - MVSCHG

 • Materielvårdsschema förrådstillsyn - MVSCHF

 • Smörjschema - SMSCH

 • Rostskyddsschema - ROSKSCH

 • Spolscheman - SPSCH

 • Instruktionsbok - IBOK, avseende vårdkapitlet

 • Reparationsbok - RBOK, avseende vårdkapitlet

 • Kontrollbok - KBOK

I MVIF finns även ett komplett utbildningspaket för Vårdsystem FM.
Ytterligare detaljer återfinns i Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM. Handboken finns på MVIF-online (www.mvif.se) och EMIL.


Tillbaka till sida 1

  Mer information...