Kontaktinformation

Combitech har fått i uppdrag av FMV att vidmakthålla och utveckla innehållet i MVIF. Combitech har även uppdraget att distribuera publikationer via MVIF Online (www.mvif.se) och CD på särskild förfrågan från Försvarsmakten.

Har Du frågor eller synpunkter kring Vårdsystem Försvarsmakten och publikationssystemet MVIF är du välkommen att kontakta FMV.

Nya och ändrade materielvårdsscheman ska efter egen kvalitetskontroll skickas till funktionsbrevlåda mvifremiss.fmv@fmv.se för remiss för att säkerställa att alla vårdsscheman utformas enligt gällande Vård FM-principer och Hdb Prod av MVSCH.

Efter genomförd remiss och eventuell justering, ska slutliga fastställda materielvårdsscheman skickas till funktionsbrevlåda mvif.fmv@fmv.se för publicering på MVIF Online. Publicering sker normalt 1-2 ggr/månad.

För schemapublicering ska följande underlag bifogas:

 1. Originalfiler på schema och inlänkade bilder
 2. Pdf-fil för schema, om möjligt på PDF/A-format version 1b, dvs ”PDF/A-1b”
 3. Fastställelsebeslut som avser de slutliga schemaversionerna
 4. Information om strukturkoppling till materiel (i MVIF)
 5. Datum för remissvar från MVIF.

En enkel ändringslogg med information om viktiga underhållspåverkande ändringar som tex ändrade underhållsintervall kan inkluderas för att underlätta tillhörande uppdateringar i berörda stödsystem (LIFT och PRIO).

Mailrubriken ska innehålla följande för alla inkommande mail:

 1. Ärendetyp: Remiss, Publicering, Avveckling, Källfil, Koppling, Övrigt
 2. Schematyp: T ex MVSCHF, MVSCHDS, MVSCHG, SMSCH eller MVSCHx (om flera)
 3. Objekt (enligt förrådsbenämning eller förenklat)
 4. FBET (om ett enstaka schema) eller på formen M7782-12345x (om flera scheman med samma huvudnummer).

Exempel på mailrubriker:

 • Remiss MVSCHx UPS/BATTMOD M7782-02228x
 • Publicering MVSCHG VSU M7782-020861.


Inleverans remissutgåvor:
mvifremiss.fmv@fmv.se


Inleverans av scheman (och allmänna frågor):
mvif.fmv@fmv.se


Via telefon:
Albin Karlsson
08-782 55 82

Epost:
albin.karlsson@fmv.se