Mallar

Här kan du ladda ned mallar för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM.

Mallar i Adobe FrameMaker-format:
Grafik och symboler
MVSCHDS A4
MVSCHDS A5
MVSCHF A4
MVSCHG A4
MVSCHG A4 liggande
ROSKSCH A4
SMSCH A4
SPSCH A4

Mallar i Microsoft Word-format:
MVSCHDS A4
MVSCHDS A5
MVSCHF A4
MVSCHG A4 - ett GT-intervall
MVSCHG A4 - flera GT-intervall
MVSCHG A4 liggande
ROSKSCH A4
SMSCH A4
SPSCH A4

Symboler för smörjschema
För framtagning av smörjschema finns ett antal symboler i vektorformat: Symboler.zip

I Word-mallen används s.k. byggblock för att infoga symboler.
Observera att mallen måste sparas lokalt innan den öppnas för att symbolerna ska fungera.
Se instruktion här.