Mallar

Här kan du ladda ned mallar för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM.

Mallar i Adobe FrameMaker-format:
Grafik och symboler
MVSCHDS A4
MVSCHDS A5
MVSCHF A4
MVSCHG A4
MVSCHG A4 liggande
ROSKSCH A4
SMSCH A4
SPSCH A4

Mallar i Microsoft Word-format:
MVSCHDS A4
MVSCHDS A5
MVSCHF A4
MVSCHG A4 - ett GT-intervall
MVSCHG A4 - flera GT-intervall
MVSCHG A4 liggande
ROSKSCH A4
SMSCH A4
SPSCH A4

Symboler för smörjschema
För framtagning av smörjschema finns ett antal symboler i vektorformat: Symboler.zip

I Word-mallen används s.k. byggblock för att infoga symboler.
Observera att mallen måste sparas lokalt innan den öppnas för att symbolerna ska fungera.
Se instruktion här.

Ändringshistorik
Här nedan finns samlad historik över gjorda ändringar i mallar för FrameMaker och Word.

2020-04-02
Ändringsmarkeringar är nu placerade i ytterkant.

2020-02-26
Alla Wordmallar är uppdaterade till dubbelsidigt utseende.

2019-12-09
FrameMaker SMSCH:
- Kolumnbredderna är korrigerade. De blev fel inställda vid en tidigare ändring.

2019-10-25
FrameMaker:
- Cellavstånd för alla tabellformat har fått en översyn och blivit korrigerade.

2019-10-21
FrameMaker:
- Dubbelsidigt format har införts för alla mallar.
- Helvetica, Times och Courier har bytts ut mot PC dito.

2019-03-14
Word A5:
- Fontstorleken på 'A5' i sidfoten har minskats till 9pt, nu samma som i FrameMaker.

2019-03-13
Word A5:
- Ensning har gjorts på ett flertal punkter för att överensstämma med motsvarande FrameMaker-mall.

2019-03-13
FrameMaker A5:
- Storlek och avstånd på avsnittsrubriker är korrigerade.
- Tabellformat TEXTKOLUMNER är nu högerställt

2019-02-12
FrameMaker:
- A5 sidhuvud och sidfot justerade för bättre användning av utrymmet

2019-01-30
FrameMaker:
- Element Lista-punkt: Om attribut Innehtyp = "kommentar" används nu kursiv stil
FrameMaker MVSCHG A4:
- Kommentar under avsnitt Vårdbestämmelser är justerad

2019-01-30
FrameMaker:
- Mallarnas textinnehåll har uppdaterats enligt motsvarande Word-mallar