Utbildningspaket

Här nedan finns länkar för att ladda ned utbildningspaketet om Vård FM.

Utbildningspaketet är uppdaterat 2018-11-15 och består av:

Lärarhandledning (pdf)

Presentation om Vård FM (PowerPoint)

Presentation om Kontrollboken (PowerPoint)

Lärarhandledningen har följande innehåll:


1 Bakgrund och målsättning

3

1.1 Begreppet vård

3

1.2 Vad styr materielvårdens genomförande?

3

1.3 Vårdsystem Försvarsmakten

4

1.3.1 Bakgrund

4

1.3.2 Målsättning

4

1.3.3 Ansvar

5

2 Information om utbildningens innehåll

6

2.1 Målgrupper för utbildningen

6

2.2 Mål med utbildningen

6

2.3 Tid för genomförande

7

3 Genomförande

8

3.1 Inledning

8

3.2 Förberedelser

8

3.3 Information om E-utbildning

9

3.4 Information om nedladdningsbara presentationer från mvif.se

10

3.5 Råd om utbildningsplanering

11

3.6 Förslag till genomförande

12

4 Anteckningar till bilder i presentationerna

14